Contact

Onze tennisvereniging is gevestigd op de Stadionbaan in Heerlen, direct achter het Sportcentrum Kaldeborn:

TC BREAK
Stadionbaan 50
6416 CS Heerlen
06-22565294Postadres Secretariaat:

Akkerhof 76
6418 KW Heerlen

Als u contact wilt opnemen met één van de leden van het dagelijkse bestuur dan kan dat via:

Tino Prins: voorzitter@tcbreak.nl
Hans Hermans: penningmeester@tcbreak.nl
Ramon Meertens: secretaris@tcbreak.nl

Voor alle overige vragen: info@tcbreak.nl